כרזה
כרזה

כרזה2
כרזה2

קונספט עיצובי
קונספט עיצובי

כרזה
כרזה

1/6
לוגו.jpg

קו גלי מתפרץ כלפי מעלה
בהתלהבות סוחפת ובאלגנטיות

מחול פורץ גבולות

הסיפור שמאחורי הלוגו

הסלוגן

אשה שהיא מותג בפני עצמו, באישיותה מייצגת ניגודים חריפים בין שני עולמות סותרים: מצד אחד חרדית-חסידית, צנועה ויראת שמים, לעומת הכוריאוגרפית, היוצרת, הרקדנית, המופיעה על במות במחול פורץ גבולות

האסטרטגיה
שמאחורי
המותג

תמונות דגי-בתא פיליפינים בלבן ובאדום, משדרים התלהבות, שמחה, עומק מחשבתי, בשילוב נשיות בתנועה סוחפת

הקונספט
העיצובי

לוגו של סטודיו למיתוג ופרסום